Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DEMOKRACIJA V EVROPSKI UNIJI: Kaj je sodelovanje pri odločanju in kako lahko sodelujem pri odločanju na ravni EU?

Slovenski državljani smo 1. maja 2004 postali državljani EU. Evropsko državljanstvo slovenskega ne nadomešča, temveč ga dopolnjuje.

EU omogoča zainteresiranim državljanom, da na različne načine in preko različnih kanalov sooblikujejo demokratično življenje v EU. V prvi vrsti preko Evropskega parlamenta, ki ga sestavljajo neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva, ter preko Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega sveta, ki skrbita za zastopanost regionalnih in lokalnih interesov ter interesov posameznih družbenih skupin. Obstajajo pa tudi druge poti sooblikovanja evropskih politik, kot so evropska državljanska pobuda, peticija Evropskemu parlamentu, predlogi Evropski komisiji in sodelovanje na javnih posvetovanjih.


Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo, katerega člane volivci EU volijo vsakih 5 let na neposrednih volitvah. Poleg zakonodajnih pristojnosti (skupaj s Svetom EU sprejema predpise, odloča o mednarodnih sporazumih in širitvah) ima tudi nadzorne (opravlja demokratični nadzor nad institucijami EU, izvoli predsednika Evropske komisije in potrjuje kolegij Evropske komisije, sodeluje kot opazovalec volitev, uvaja preiskave) in proračunske pristojnosti (skupaj s Svetom EU sprejema proračun, potrjuje večletni finančni okvir EU). Svojega poslanca lahko poiščete na strani Evropskega parlamenta.

Neposreden stik s parlamentom in poslanci je možen tudi preko informacijske pisarne Evropskega parlamenta, ki je vzpostavljena v vsaki državi članici, tudi Sloveniji.Peticija

Parlament proučuje tudi peticije, ki jih državljani in prebivalci EU ter podjetja in druge organizacije s sedežem v EU lahko naslovijo na parlament v zvezi s politiko EU, ki jih neposredno zadeva.Odbor regij

Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh držav članic. Odbor tesno sodeluje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter jim omogoča, da izrazijo svoja stališča, s čimer spodbuja politično razpravo, ne le v Bruslju, temveč tudi v regijah in mestih EU. Odbor organizira številne spletne raziskave, posvetovanja in dogodke, s katerimi spodbuja sodelovanje najširšega kroga zainteresiranih v zadevah EU.Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, sestavljeno iz predstavnikov organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Odbor pripravlja mnenja in poročila, vsako leto pa organizira tudi več pobud in dogodkov, osredotočenih na sodelovanje civilne družbe in državljanov, kot so nagrada za civilno družbo, dnevi civilne družbe, plenarno zasedanje za mlade pod geslom „Vaša Evropa, vaš glas“ ter dan evropske državljanske pobude.Evropska komisija

Evropska komisija v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje ponuja več možnosti sodelovanja pri pripravi zakonodaje EU. Ves čas potekajo javna posvetovanja o ukrepih EU, na vseh ključnih stopnjah priprave politike in zakonodaje lahko poveste svoje mnenje in vedno lahko predlagate izboljšavo zakonodaje za zmanjšanje regulativnega bremena.

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sl

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-loadEvropska državljanska pobuda

Če menite, da bi EU morala sprejeti zakonodajo v zvezi z določenim vprašanjem, razmislite o evropski državljanski pobudi in Evropsko komisijo pozovite, naj pripravi zakonodajni predlog. Pobudo mora v enem letu od objave podpisati milijon državljanov EU iz najmanj četrtine držav EU.

POVRATNE INFORMACIJE