Aktivnost Status društva v javnem interesu na področju obrambe

Vlogo za podelitev statusa lahko oddate društva, ki delujete v javnem interesu na področju obrambe.

Društva, ki delujete v javnem interesu na področju obrambe, imate ugodnosti, ki veljajo za vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu.

Društvu podelimo status delovanja v javnem interesu na področju obrambe, če izpolnjujete naslednje pogoje:


 • vaši ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • dejavnost javnega interesa je opredeljena v vašem temeljnem aktu,
 • društvo je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva ste zadnji dve leti uporabljali pretežno za opravljanje dejavnosti v javnem interesu in redno izvajate programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • imate izdelane programe bodočega delovanja,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja.


Kriteriji za izkazovanje delovanja društva na obrambnem področju so zlasti:


 • ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnostjo,
 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi oziroma poslanstvi Slovenske vojske,
 • sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih, nacionalno varnostnih ali drugih interesov na obrambnem področju,
 • opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena za delovanje Slovenske vojske,
 • sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktivnostih, ki so pomembne tudi za delovanje vojaške strateške rezerve,
 • krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko,
 • prispevanje k razvoju področja, na katerem društvo deluje z vidika obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način,
 • prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju z različnimi oblikami prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo,
 • sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju,
 • izdajanje strokovne literature s področja obrambe.


Ministrstvo za obrambo odvzame status društva v javnem interesu na področju obrambe, če društvo ne izpolnjuje več pogojev ali če kljub opozorilu ne dostavi poročila o delu v preteklem letu.

pravna podlaga

pristojni organ

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno