Podpodročje A választott bírósági döntés végrehajtása

Mint a Szlovén Köztársaság állampolgára mely jogokat tartja fenn a választott bíróság végleges döntésének végrehajtását követően, illetve milyen új jogokat szerez és ezzel kapcsolatban mit kell tennie, meghatározza a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti választott bírósági megállapodás alapján a választott bíróság végső döntésével kapcsolatban felmerülő bizonyos kérdések szabályozásáról szóló törvény

A társadalombiztosításból és szociális biztonságból eredő jogok érvényesítése és fenntartása a ZUVRAS törvény 5. szakaszának alapján

A társadalombiztosításból és egészségbiztosításból eredő jogok érvényesítését és fenntartását a lakosok számára azon a területen, amely a választott ...

A mezőgazdasági földterületek megvásárlása vagy haszonbérbe vétele a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (2) bekezdése alapján

Ha Ön olyan mezőgazdasági birtok vagy földterület tulajdonosa, amely a döntést követően nem a Szlovén Köztársaság területének része, 2022. december ...

A mezőgazdasági földterületek haszonbérbe vétele a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (7) bekezdése alapján

A Szlovén Köztársaság mezőgazdasági föld- és erdőalapja (a továbbiakban Alap) biztosítja a mezőgazdasági földterületek haszonbérbe vételének ...

A meglévő haszonbérleti szerződések meghosszabbítása a ZUVRAS törvény 7. szakasza alapján

A Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Földalapjának (a továbbiakban Alap) érvényes haszonbérleti szerződései azokra a földterületekre, amelyek a döntés ...

A földterületek megvétele, amelyekre építési jogot létesítettek (ZUVRAS törvény 8. szakasza)

Azokat a földterületeket, amelyek a döntés alapján többén nem képezik a Szlovén Köztársaság területének részét és a Szlovén Köztársaság tulajdonában ...

A mezőgazdaság áttelepítése megtervezésének kezdeményezése a Földtörvény (ZKZ) 3.ea szakasza és a ZUVRAS törvény 9. szakasza alapján

Ha a mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelynek a létesítményei 2017. június 28-án legalább részben azon a területen vannak, amely a döntés alapján nem ...

Értesítés a mezőgazdasági politika intézkedései megvalósításának és érvényesítésének részbeni vagy teljes megszűntetésére vonatkozó rendkívüli körülményekről (ZUVRAS törvény 10. szakasza)

A kérelmezők, akik a ZUVRAS törvény érvényesítéséig benyújtották a kérelmeket a mezőgazdasági politika intézkedései iránt illetve kiadták nekik a ...

Kártérítés kivételes körülmények miatt a ZUVRAS törvény 11. szakaszának (1), (2) és (3) bekezdése alapján

Jogosultként joga van a kivételes körülmények miatti egyszeri kártérítésre mint ami a választott bíróság döntésének következménye.

Kártérítés tenyésztett állatokért a ZUVRAS törvény 11. szakaszának (6) bekezdése alapján

Ha tenyésztett állatokat egészségügyi vagy más megalapozott okokból lehetetlen áttelepíteni, Ön kártérítésre jogosult.

Kártérítés halászati felszerelésen, illetve vízi járművön keletkezett anyagi kárért a ZUVRAS törvény 14. szakasza alapján

Ha a kereskedelmi halászati engedély tulajdonosa és a halászat végzése során a tengeren, amely (a választott bírósági döntéssel összhangban) a Szlovén ...

Kártérítés a kereskedelmi halászat akadályoztatása miatt a ZUVRAS törvény 15. szakasza alapján

Ha a kereskedelmi halászati engedély tulajdonosa és akadályozzák a halászati tevékenység során azon a tengeren, amely (a választott bíróság döntésével ...

Kártérítés a jövedéki adó visszatérítésének csökkentett mértéke miatt a ZUVRAS törvény 16. szakasza alapján

A Szlovén Köztársaság állampolgárai, akiknek 2017. június 28-án olyan mezőgazdasági vagy erdőterület volt használatban, amely az ítélet alapján a ...

Pénzügyi támogatás lakóhely kiválasztásakor a ZUVRAS törvény 17. szakasza alapján

A Szlovén Köztársaság azon állampolgára, aki 2017. június 28-án olyan ingatlan tulajdonosa társtulajdonosa illetve közös tulajdonosa vagy bérlője volt ...

Megállapító határozat kiadása iránti követelés építési, illetve használati engedély meglétének feltételezéséről a ZUVRAS törvény 18. szakasza alapján

A megállapító határozat kiadása iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosa, beruházója vagy kezelője illetve meghatalmazottja nyújtja be.

Ingyenes jogi tanácsadás és képviselet az ingatlanok tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos eljárásokban (ZUVRAS törvény 19. és 20. szakasza)

Azoknak a magánszemélyeknek vagy jogi személyeknek, akik a Szlovén Köztársaság állampolgárai vagy székhelyük a Szlovén Köztársaságban van és olyan ...

Jogsegély biztosítása halászok számára a ZUVRAS törvény 21. szakasza alapján

A jogsegély biztosításának eljárását a halászok számára a halászok jogsegély lebonyolításának és finanszírozásának módjáról szóló rendelet határozza meg.

Visszajelzések