Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Az eKözigazgatás ÁLLAMI PORTÁL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

FIGYELMEZTETŐ: Az általános használati feltételek az eKözigazgatás teljes portáljának használatára érvényesek! Az Én eKözigazgatásom modulba való bejelentkezéskor a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy egyetért az alul felsorolt eKözigazgatási portál használatra vonatkozó összes rendelkezéssel,

A felhasználó az Én eKözigazgatásom modulba való bejelentkezéskor egyetért a használat általános feltételeivel. Amennyiben nem ért egyet a használat általános feltételeivel, a regisztráció nem lehetséges.

1. Az eKözigazgatás PORTÁL LEÍRÁSA


Az eKözigazgatás portál a Szlovén Köztársaság állampolgárainak szánt állami portál és elektronikus belépő különböző szolgáltatások igénybe vételére, melyeket az állami szerveknél vagy a közigazgatási szerveknél végzünk el. A portál web-adminisztrátora a Digitális Átalakulásért felelős Minisztérium.

A szolgáltatásokra vonatkozó információk tartalmi egységet képző területek alapján vannak összegyűjtve, míg az egyes leírások úgy vannak kialakítva, hogy a felhasználót érthető és áttekinthető módon vezetik az eljárásokon keresztül, melyeket el kell végeznie egy vagy több közigazgatási szervnél. Az általános információ után, hogy hol és hogyan kell lebonyolítani a szolgáltatást, a felhasználók számára többnyire rendelkezésre áll a leírt szolgáltatásra vonatkozó kérelem, illetve formanyomtatvány is. A felhasználók a kérelmet különböző módon tölthetik ki és adhatják le, ami a szolgáltatás jellegétől és az illetékes szerv információs felszereltségétől függ. Az elektronikus kérelmek a portál szlovén nyelvű változatánál állnak rendelkezésre; azok, amelyek mindkét őshonos nemzeti közösségnek vannak szánva, a portál olasz és magyar nyelvű változatánál vannak közzétéve.

Az egyes szolgáltatások leírását az illetékes hatósági szervek állítják össze, akik felelőssek ennek aktualitásáért és helyességéért. A területi és tartalmi szerkesztő elkészítik az egyes leírásokat, kérelmeket vagy válaszolnak a kérdésekre, melyeket a felhasználók a portálon keresztül adnak le vagy küldenek el az egységes kapcsolattartó központ címére.

Az Én eKözigazgatásom modulba való bejelentkezés a felhasználónak lehetővé teszi a különböző személyes adatokba való betekintést, melyek különböző közigazgatási nyilvántartásokban és adatbázisokban találhatóak, valamint a benyújtott kérelmek státusába és a dokumentumok tárolásába való betekintést, melyek az elektronikusan vezetett közigazgatási eljáráskor keletkeznek.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


Az eKözigazgatás általános használati feltételeinek tartalma (a szöveg folytatásában: használati feltételek) a portál használatának feltételeire vonatkozik és jogilag érvényes és kötelező megállapodást jelent a web adminisztrátor és az Én eKözigazgatásom modul felhasználója között.

A web adminisztrátor fenntartja a jogot az eKözigazgatás bármely részének módosításához és bármely tarrtalmi rész törléséhez előzetes értesítés nélkül.

Hogy a felhasználóknak minél jobb felhasználói tapasztalatot biztosítsunk, a web adminisztrátor gondoskodik az eKözigazgatás állandó módosításáról. A felhasználók előtt ismeretes, hogy a szolgáltató által biztosítot szolgáltatás formája és jellege időnként módosulhat előzetes értesítés nélkül.

3. A KIFEJEZÉSEK JELENTÉSE


A web adminisztrátor szerepét az ágazati minisztériumok, mint területi és tartalmi web adminisztrátorok és a Közigazgatási Minisztérium, mint műszaki kezelő látják el.

Felhasználó mindazon személy, aki felkeresi az eKözigazgatás portálját és bármely módon használja a felajánlott szolgáltatásokat.

A felhasználás meghatározatlan számú felhasználónak biztosított, akik a portált ezen használati feltételekkel összhangban és a web adminisztrátor egyéb utasítása alapján használják.

4. Az eKözigazgatás PORTÁLHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS


Az eKözigazgatási portál általában naponta 24 órán keresztül és az év minden napján hozzáférhető. A web adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy az eKözigazgatás portálhoz való hozzáférés műszaki okok miatt rövidebb időre megszakított lehet. Karbantartási munkálatok vagy a felszerelés cseréje miatt a web adminisztrátor fenntartja a jogot az eKözigazgatás portálhoz való hozzáférés hosszabb megszakításaihoz is. A web adminisztrátor nem nyújt biztosítékot a portálhoz való hozzáféréshez a felhasználó hálózatában keletkező esetleges áramkiesés vagy bármilyen más jellegű kiesés, hiba, egyéb műszaki zavar, vagy harmadik személy tevékenysége okozta megszakítás (áramellátás stb.), valamint vis major miatt.

5. HOZZÁFÉRÉS MÓDJA


Az eKözigazgatás portál használata és hozzáférése napi 24 órán keresztül biztosított, kivéve a 4. pontban meghatározott használati feltételek eseteit.

Az Én eKözigazgatásom modulhoz való hozzáféréshez a felhasználónak minősített digitális igazolással kell bejelentkeznie, melyet a természetes személyek vagy a foglalkoztatottak számára a kibocsátó SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA, AC NLB és a Halcom-CA állít ki. A felhasználó az autenticitást (bejelentkezést) az elektronikus bejelentkezés segítségével és a SI-PASS e-aláírással teszi meg.

A web adminisztrátor az Én eKözigazgatásom tartalmi felhasználásának és a hozzáférés módjának esetleges módosítását az eKözigazgatás honlapján fogja közzétenni.

6. HASZNÁLATI FELTÉTELEK: ÉLETKOR ÉS FELELŐSSÉG


Az eKözigazgatás használata életkorral nem behatárolt. A portál használata a fehasználó saját célú felhasználására szánt. Más személyek regisztrációja az Én eKözigazgatásom modulba nem engedélyezett, és ezért a felhasználó teljeskörű kártérítési felelősséget garantál és per esetén magára vállalja a passzív legitimációt. Más személyek meghatalmazása vagy bejelentése nem engedélyezett, illetve nem engedélyezett a felhasználói számla bármilyen más módon való átirányítása.

7. EGYÉB HASZNÁLATI SZABÁLYOK


A portál minőségi felhasználása biztosításához a felhasználó kötelezi magát, hogy hozzáférésekor és felhasználásakor betartja az eKözigazgatás portálon közzétett összes utasítást és más szabályt.

8. MŰSZAKI UTASÍTÁS A FELHASZNÁLÓKNAK


Az eKözigazgatás portál honlapja be van tesztelve a Chrome ( verzió: 45), Mozilla Firefox (verzió: 41.0 és ennél több), Internet Explorer (IE9 és ennél több), Safari (verzió: 8 és ennél több) és Opera ( verzió: 33 és ennél több) böngészőknél.

Az eKözigazgatás portál a böngészők régebbi változataival is működik; ilyen a Chrome (verzió: 38 és ennél több), Mozilla Firefox ( verzió: 30.0 és ennél több), Internet Explorer (verzió: 8.0 verzió és ennél több, Safari (verzió: 10.6 és ennél több) és Opera (verzió: 10- és ennél több), viszont a böngészők régebbi verzióinak használata előidézheti a portál korlátozott működését.

Az egyes közzétett dokumentumok áttekintéséhez és nyomtatásához szüksége van az Adobe Acrobat Reader programra. A program a világhálón keresztül áll rendelkezésre és a személyi felhasználáshoz ingyenes. A honlap áttekintéséhez nincs szüksége más kiegészítő programokra, az egyes funkciók használatához pedig be kell hogy legyen kapcsolva a javascript, amely már be van építve az ön böngészőjébe.

Az eKözigazgatás portál lehetővé teszi az elektronikus aláírást a ProXSign aláírási komponenssel. Az aláírási komponens telepítésére és működésének bevizsgálására vonatkozó utasítások itt találhatóak.

Az oldalak képernyőn való megjelenítése 1024x768 pont felbontású vagy ennél több. A portál külön alkalmazva van a vak és gyengénlátó, valamint a süket és süketnéma felhasználók számára. A megjelenítés különleges témáinak kiválasztásával a diszlexiások is használhatják.

Meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez minősített digitális web igazolásra van szüksége, amelyet természetes személyek számára a SIGEN-CA, a SIGOV-CA, a POŠTA@CA, az AC NLB, jogi személyek számára pedig a SIGEN-CA vagy a Halcom-CA hítelesítők adnak ki.

9. FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA


Amennyiben nincs másképp meghatározva, az eKözigazgatás portálon közzétett információk nyilvánosak. Mindazon információk, amelyek e honlapon vannak közzétéve vagy ezen honlapról érhetőek el, előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatók.

A felhasználóknak tudatában kell lenniük, hogy:

 • a web adminisztrátor nem felel a felhasználó helytelen használatából vagy tudatlansága miatt bekövetkezett szolgáltatások helytelen működéséért,
 • a felhasználóknak a portál használatához megfelelő programra és gépi felszerelésre (számítógép) van szükségük, mely a felhasználóknak szánt műszaki ajánlásokban van meghatározva,
 • az eKözigazgatás portálon lévő leírások tájékoztató jellegűek,. A web adminisztrátor az eKözigazgatás portálon közzétett információk összegyűjtésekor igyekszik a legnagyobb gondossággal eljárni és gondoskodik ezek helyességéről és aktualitásáról, viszont az információ közvetítésekor nem vállal át semmiféle büntetőjogi és polgári jogi felelősséget a tárgyi és jogi hibákért és nem vállal felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett kárért, kellemetlenségért, amelyeket a felhasználók a portálon megjelenő esetleges téves vagy pontatlan információk miatt szenvednének el,
 • lehet, hogy az eKözigazgatás portálon közzétett dokumentumok nem fedik le teljességében és nem reprodukálják pontosan az egyes hivatalos dokumentum szövegét. A web adminisztrátor büntetőjogi és polgári jogi felelőssége a szövegben lévő hibák miatt teljesen kizárt és nem felel semmiféle közvetlen vagy közvetett kárért vagy kellemetlenségért, amelyeket a felhasználók az esetleges téves szöveg használata miatt szenvednének el,
 • amennyiben a felhasználók a portálon közzétett adatok alapján lényeges vagy jóvátehetetlen döntést hoznak, az illetékes hatósági szervnél vagy a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában ellenőrizzék az adatokat,
 • a web adminisztrátor semmiféle esetben sem felel bármely felhasználónak bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen káráért (nyereségkiesés, üzleti kockázat, program- vagy adatfelszerelés elvesztése), amelyet a felhasználók a műszaki hibák, illetve az eKözigazgatás portál vagy a honlapon lévő összeköttetés használhatatlansága miatt szenvednének el,
 • az eKözigazgatás portál linkeket tartalmaz a közigazgatási szervek, más jogi és természetes személyek honlapjaihoz, amelyek tartalmáért, formai megjelenítéséért és ezen oldalakon bevitt módosításokért, valamint a honlapokat látogatók iránti esetleges politikájukért a web adminisztrátor nem vállal semmiféle felelősséget. Ezen tartalmakra nem érvényesek ezen felhasználási és felelősségkorlátozási feltételek.

10. INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS


Amennyiben az egyes információknál nincs kifejezetten meghatározva, az összes információ és egyéb alkotás, amelyekhez a felhasználók hozzáférhetnek az eKözigazgatás portálon, nyilvános információk, melyek mentesek a külön szerzői jogi védelem alól, és a felhasználók szabad felhasználására vannak bocsátva azzal a feltétellel, hogy a felhasználok helyesen értelmezik az állami portálon lévő tartalmakat és megnevezik a hírforrást (eKözigazgatás) és az esetleges szerzőt.

Ez a feltétel nem érvényes a törvényhozási, közigazgatási és bírósági hivatalos szövegekre, melyek a Szerzői és hasonló jogokról szóló törvény értelmében védelem nélküli alkotásoknak minősülnek és a hírforrás megnevezése nélkül is használhatóak, összegezhetőek és idézhetőek.

Azok a felhasználók, akik a leírt rendelkezésekkel ellentétben járnak el, a következményekért a hatályos törvények alapján büntetőjogilag, kártérítésileg és más módon felelőssek.

11. A FELHASZNÁLÓK KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALNAK, HOGY:


 • a portált nem fogják felhasználni nem legális célokra;
 • nem továbbítanak szerzői jogokkal védett tartalmakat, melyek az eKözigazgatás portálján találhatóak;
 • nem próbálkoznak más felhasználók személyes adatainak megszerzésével, gyűjtésével és/vagy tárolásával;
 • nem fognak olyan számítógépes kódokat, károsító programokat vagy bármi mást használni, ami zavarhatná, ellehetetlenítené vagy ártana a portálnak, a szolgáltatásnak, a web adminisztrátornak és ennek programjának, illetve gépi felszerelésének.

12. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS ADATVÉDELME


A web adminisztrátor biztosítékot nyújt arra vonatkozóan, hogy azokat az adatokat, amelyeket a felhasználó bármilyen módon közvetít, feltétel nélkül megvédi és a Személyi adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban (ZVOP-1, SzK Hiv. Lapja., 86/2004, 113/2005, 94/2007 sz.) kezeli őket.

A web adminisztrátor a felhasználók adatait - a törvény által meghatározott eseteket kivéve - semmiféle feltétel mellett sem fogja felhasználni az ő beleegyezésük nélkül és azokat nem fogja bármiféle módon harmadik személy felé továbbítani vagy intézmény rendelkezésére bocsátani.

Amikor a felhasználók olyan adatokat fognak közölni, amelyeket a web adminisztrátor kizárólag információ, illetve dokumentum közvetítése céljából fog felhasználni, a web adminisztrátor biztosítékot nyújt arra, hogy nem fog visszaélni a felhasználók személyes adataival, nem fog nemkivánatos üzleti elektronikus üzeneteket továbbítani vagy bármilyen más módon magánérdeket sérteni.

A felhasználók adatai sosem lesznek oyan célra felhasználva, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, vagy olyan célokra, amelyek árthatnának nekik. A felhasználók személyes adatai csak annyi ideig lesznek tárolva és felhasználva, amíg a rendeltetésszerű használatra, ami miatt feldolgozásra kerültek, szükség lesz. A web adminisztrátor biztosítékot nyújt arra, hogy az adatok a rendeltetésszerű felhasználást követően ki lesznek törölve.

A web adminisztrátor biztosítékot nyújt arra vonatkozóan, hogy elfogadta a személyes adatvédelemre, a véletlenszerű vagy szándékos felhatalmazás nélküli adatmegsemmisítésre, azok módosítására vagy elvesztésére, továbbá ezen adatak meghatalmazás nélküli feldolgozására vonatkozó összes eljárást és intézkedést, melyek alapján biztosított:

 • a helyiségek, a felszerelés (a bevezető és kivezető eygségek is) és a rendszerbeli program felszerelés védelme;
 • az applikatív program felszerelés védelme, amelyekkel a személyes adatok feldolgozása történik;
 • a személyes adatátvitelkor ezen adatokhoz való felhatalmazás nélküli hozzáférés megakadályozása (beelértve a távközlési hálózaton való átvitelt);
 • annak későbbi megállapítása, hogy az egyes személyes adatok mikor voltak felhasználva, vagy mikor kerültek átvitelre a személyes adatgyűjteménybe, ezt ki tette meg, éspedig arra az időszakra vonatkozóan, amikor a nem megengedett személyes adatok továbbítása miatt lehetőség van az egyének törvényi jogvédelmére.

  Ha úgy vélik, hogy a személyes adataikkal kapcsolatos jogaik meg voltak sértve, vagy ha érvényesíteni szeretnék a kibővítés, módosítás, zárolás, törlés és ellenvetés iránti jogukat, amelyek az egyén személyes adatainak érvényesítésére vonatkoznak, forduljanak hozzánk elektronikus úton az ekc@gov.si címen vagy a 080 2002 telefonszámon. A sértést az emberjogi biztosnak is bejelenthetik.

  A személyes adatvédelemre vonatkozó nyilatkozat tartalma előzetes bejelentés és a felhasználók beleegyezése nélkül bármikor megváltozhat. Az Én eKözigazgatásom modul lehetővé teszi az adatbeszerzést különböző közigazgatási regiszterekből és nyilvántartásokból. Az Én eKözigazgatásom modulba bejelentkezett felhasználóknak tudniuk kell, hogy a meghatározott regiszterre kattintva, kérelmezik a személyes adataikat. Ezért:

- a Személyes adatok rovatra kattintva kiépül az összekötettés a Lakosság központi nyilvántartásával és a felhasználók megszerzik a következő személyes adatokat:

 • vezeték- és utónév,
 • egységes személyi szám,
 • adószám,
 • nem,
 • születési dátum,
 • születési hely,
 • állampolgárság,
 • családi állapot,
 • állandó lakóhely,
 • kézbesítési cím;

- a Személyi okmányok rovatra kattintva kiépül a személyi okmányokat nyilvántartó összeköttetés (Személyi igazolvány nyilvántartás, Útlevél nyilvántartás, Gépjárművezetők nyilvántartása) és a felhasználók megszerzik a következő személyes adatokat:

 • okmány típusa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • szám,
 • kiállító szerv,
 • kiállítási dátum,
 • érvényességi idő;

- a Gépjárművek rovatra kattintva kiépül az MRVL-lel való összeköttetés, mely biztosítja az információs támogatottságot a Regisztrált gépjárművek nyilvántartásához, melyből a felhasználók megszerzik a következő személyes adatokat:

 • az állampolgár tulajdonában lévő gépjármű típusa,
 • rendszám,
 • vezetői engedély száma,
 • a vezetői engedély érvényességi ideje,
 • azonosítószám,
 • forgalombahelyezés első dátuma,
 • forgalombahelyezés első dátuma az SzK-ban
 • a gépjármű műszaki állapota,
 • a következő műszaki vizsga dátuma,
 • biztosító,
 • kötvényszám,
 • kilométeróra állása,
 • CO2,-kibocsátás
 • a gépjármű környezetvédelmi kategóriája;

- az Ingatlan rovatra kattintva kiépül az összeköttetés a web-szervízzel, mely adatokat biztosít az Ingatlan nyilvántartásból, Telekkönyvi nyilvántartásból és az Épületek nyilvántartásából. A felhasználók megszerzik a következő személyes adatokat:

 • vezeték- és utónév, lakcím,
 • az egyén tulajdonában lévő ingatlan általános adatai,
 • a tulajdon értéke és részesedési aránya.

Az Én eKözigazgatásom modulba begyűjtött adatok nem kerülnek tárolásra az eKözigazgatási portálon.

13. MŰSZAKI SEGÍTSÉG


Amennyiben nehézség vagy kérdés merülne fel, üzenetet küldhet az alábbi címre: ekc@gov.si.

14. A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE


A web adminisztrátorok fenntartják a jogot, hogy azoknak a felhasználóknak, akik megsértik a használati feltételeket vagy ezekkel ellentétben járnak el, megakadályozzák az Én eKözigazgatásom modulhoz való hozzáférést.

Ha a felhasználók eljárásukkal bármilyen jellegű kárt okoznak a web adminisztrátornak, ezért erkölcsileg, anyagilag és büntetőjogilag teljes körűen felelnek.

Az Én eKözigazgatásom modul használatakor más felhasználók részéről felmerülő esetleges szabálysértéseket jelezze elektronikus úton az alábbi címre: ekc@gov.si vagy írásban az alábbi címre: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna 1, 1000 Ljubljana.

15. A FELHASZNÁLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE


A web adminisztrátor a meglévő feltételeket a felhasználók előzetes értesítése és egyetértése nélkül módosíthatja és kiegészítheti.

Visszajelzések