Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna

Z vlogo na upravni enoti zaprosite za izdajo odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Primeri, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna, se nahajajo v priloženi datoteki. O tem, ali odobritev pravnega posla ni potrebna, upravna enota izda odločbo.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.  

Obrazec izpolnite in ga elektronsko oddate na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

Če vlogo vlaga več oseb skupaj, vlogo elektronsko pošlje in podpiše le oseba, ki je s strani ostalih vlagateljev pooblaščena za oddajo vloge (pooblaščenec). Vlagatelj vloge mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge ostalih vlagateljev. Enako velja, če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

 

Primer: Če vlogo vlagata mož in žena skupaj, lahko vlogo elektronsko pošlje in podpiše npr. mož. V tem primeru pri elektronski vlogi označi, da oddaja vlogo kot "pooblaščenec ali zakoniti zastopnik". Pri vložniku - pridobitelju navede podatke zase in za ženo (ime in priimek, naslov), pri čemer za dodatni zapis druge osebe uporabi ikono "DODAJ NOV ZAPIS".  Ob oddaji vloge oz. najkasneje v upravnem postopku pa mora predložiti pisno pooblastilo žene za oddajo vloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
  • Skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu.

     
Spese della procedura
Causale Costo
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,10 €
Istruzioni

Obrazec izpolnite in ga priporočeno pošljite na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

Per presentare la domanda necessitate di
  • Sklenjena pogodba o pravnem poslu
Spese della procedura
Causale Costo
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Istruzioni

Obrazec izpolnite in ga oddate na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

Per presentare la domanda necessitate di
  • Sklenjena pogodba o pravnem poslu
Spese della procedura
Causale Costo
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Commenti