HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna

Z vlogo na upravni enoti zaprosite za izdajo odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Primeri, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna, se nahajajo v priloženi datoteki. O tem, ali odobritev pravnega posla ni potrebna, upravna enota izda odločbo.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.  

Obrazec izpolnite in ga elektronsko oddate na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

Če vlogo vlaga več oseb skupaj, vlogo elektronsko pošlje in podpiše le oseba, ki je s strani ostalih vlagateljev pooblaščena za oddajo vloge (pooblaščenec). Vlagatelj vloge mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge ostalih vlagateljev. Enako velja, če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu.

     
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,10 €
Utasítások

Obrazec izpolnite in ga priporočeno pošljite na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Sklenjena pogodba o pravnem poslu
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Utasítások

Obrazec izpolnite in ga oddate na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Sklenjena pogodba o pravnem poslu
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Visszajelzések