HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Halál: A végrendeletek fajtái

Az öröklés az elhalálozott vagyonának átruházása más személyre végrendelet vagy törvény alapján.

Ha ítélőképes és betöltötte 15. életévét, végrendeletet írhat. Egy vagy több örököst határozhat meg, akik majd megörökölik az egész vagyonát vagy ennek egy részét. Jogi személyek is örökölhetnek, ha előírással nincs másképp meghatározva.

A végrendeletek központi nyilvántartását a Szlovén Közjegyzői Kamara vezeti. A nyilvántartás adatokat tartalmaz:

. a végrendletekről közjegyzői lejegyzés formájában,

. a végrendletekről, amelyek a közjegyzőknél vannak letétben,

. a végrendeletekről, amelyeket az ügyédek állítanak össze és őriznek,

. a végrendeletekről, amelyek a bíróságoknak vannak átadva letétbe.


Különböző végrendeleteket ismerünk:

. Sajátkezű végrendelet: akkor érvényes, ha a végrendelkező sajátkezűleg írta alá.

. Írásbeli végrendelet tanúk előtt: a végrendelkező, aki írni és olvasni tud, két tanú jelenlétében sajátkezűleg aláírja az okmányt, amelyet valaki más állított össze és előttük kijelenti, hogy ez az ő végrendelete. A végrendeletet a tanúk is sajátkezűleg írják alá.

. Bírósági végrendelet: a végrendelkező nyilatkozata után a végrendeletet a járásbíróság bírója állítja össze. A végrendelkező a bíró jelenlétében ezt elolvassa és aláírja, amit a bíró jóváhagy. Ha a végrendelkező nem tudja vagy nem bírja elolvasni a végrendeletet, akkor két tanú jelenlétében a bíró olvassa fel, a végrendelkező pedig előttük aláírja vagy kézjeggyel jelöli meg. A végrendeletet a tanúk is sajátkezűleg aláírják.

. Szóbeli végrendelet: ha rendkívüli körülmények miatt nem bír írásbeli végrendeletet készíteni, a végrendelkező akaratát szóbelileg is elmondhatja két tanú jelenlétében. A rendkívüli körülmények megszűnése utáni 30 napon belül a szóbeli végrendelet érvényét veszíti.

. Végrendelet közjegyzői lejegyzés formájában: a közjegyző a végrendeletet szóbeli nyilatkozat alapján állítja össze vagy jóváhagyja az írásbeli végrendeletet, amelyet a végrendelkező nyújtott át neki. A végrendelet összeállításakor a lejegyzéskor jelenlévő tanúknak is közre kell működni.

. Az öröklésről szóló törvény külföldön és szlovén hajón, továbbá a rendkívüli vagy háborús körülmények között összeállított végrendeletet is rendezi, valamint a nemzetközi végrendeletet is.


A tanúk az írásbeli vagy bírósági végrendelkezéskor írástudó nagykorú személyek lehetnek, akik nem cselekvőképtelenek. Ha bírósági végrendeletről van szó, a tanúknak érteni kell a nyelvet, amelyben ez íródott.


Tanú nem lehet:

. a végrendelkező utódja,

. örökbefogadott gyermeke vagy ezek utódjai,

. elődjei és örökbefogadói,

. oldalági hozzátartozója harmadik ágig,

. ezek a személyek házastársai vagy élettársai és a végrendelkező házastársa vagy éllettársa.


Szóbeli végrendelkezéskor a tanúknak egyforma feltételeknek kell eleget tenniük, de nem kell tudniuk írni és olvasni.

Jogi alap

Illetékes szervek

Visszajelzések