Szociális ügyek, egyészség, halál Halál

Hogyan jelentem be a halálesetet, végrendeletek formái...

A végrendeletek fajtái

Az öröklés az elhalálozott vagyonának átruházása más személyre végrendelet vagy törvény alapján.

Elhalálozás bejelentése

A személy elhalálozását a Szlovén Köztársaság területén két napon belül kell bejelenteni az elhalálozás napja után.

Temetkezés, a hamvak temetőn kívüli szétszórása

A temetőn kívül csak rendkívüli esetekben engedélyezett a temetkezés, az illetékes községi szerv jóváhagyása alapján.

Visszajelzések