Aktivnost A mezőgazdasági földterületek haszonbérbe vétele a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (7) bekezdése alapján

A Szlovén Köztársaság mezőgazdasági föld- és erdőalapja (a továbbiakban Alap) biztosítja a mezőgazdasági földterületek haszonbérbe vételének lehetőségét a közvetlen haszonbérleti szerződés megkötésével.

Azokat a mezőgazdasági földterületeket magában foglaló mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelyekre érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit a 2017. évre vonatkozó összesített kérelem alapján és ezek a földterületek a választott bíróság döntése alapján nem képezik a Szlovén Köztársaság területének részét, ahol ezek a területek 1 hektárnál nagyobbak voltak, kérelmet nyújt be a mezőgazdasági földterületek megszerzése iránt a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági föld- és erdőalapjától (a továbbiakban Alap) az illetékes közigazgatási egységhez a ZUVRAS törvény alkalmazásának kezdetétől számított hat hónapon belül. A mezőgazdasági birtok tulajdonosa Szlovén Köztársaság állampolgára kell, hogy legyen.

Mezőgazdasági földterületeket az Alaptól azon a közigazgatási területen vehet haszonbérbe, ahol 2017. június 18-án az állandó bejelentett lakhelye volt, vagy a közvetlenül szomszédos közigazgatási egység területén.

A Szlovén köztársaság mezőgazdasági föld- és erdőalapjától történő mezőgazdasági földterületek megszerzése iránti krérelem [a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (7) bekezdése]

 
A kérelmezőnek kitöltött kérelmet kell benyújtania a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Föld- és Erdőalapjától történő mezőgazdasági földterületek megszerzése iránt [a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (7) bekezdése] és mellékelnie kell azoknak a mezőgazdasági földterületeknek a területére vonatkozó adatokat tartalmazó bizonyítékokat, amelyekre mint mezőgazdasági birtokos a 2017. évre szóló összesített kérelemben végrehajtotta a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit és a döntőbírósági ítélet alapján ezek a földterületek nem képezik többé a Szlovén Köztársaság területének a részét, és ezek a területek 1 ha-nál nagyobbak voltak (a kataszteri önkormányzat kódja és neve, helyrajzi szám és a földdarab területe).
A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Az Alap 2022. december 31-ig biztosítja a mezőgazdasági földterületek haszonbérbe vételi lehetőségét a közvetlen haszonbérleti szerződés megkötésével.

A kérelmező azokat a mezőgazdasági földterületeket magába foglaló mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelyekre érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit a 2017. évre vonatkozó összesített kérelem alapján és azok a földterületek a választott bíróság döntésével összhangban többé nem képezik a Szlovén Köztársaság területének a részét. A kiegészítő feltétel az, hogy a kérelmező több mint 1 ha ilyen földdel kell, hogy rendelkezzen. A mezőgazdasági birtok tulajdonosa Szlovén Köztársaság állampolgára kell, hogy legyen.

A kérelmező a mezőgazdasági földterületek megszerzése iránti kérelmet az illetékes közigazgatási egységhez nyújtja be a ZUVRAS törvény alkalmazásának kezdetétől számított hat hónapon belül. A közigazgatási egység a kérelmet az Alaphoz továbbítja az előző bekezdésben szereplő határidő lejártát követő egy hónapon belül. A kérelemről az Alap dönt.

A haszonbérlés menete a második fázisban, tehát földterületek szükséges terjedelmének az Alapnál történő nyilvántartásba vételét követően, a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (2) és (3) bekezdésével összhangban történik.

Visszajelzések