Aktivnost A mezőgazdaság áttelepítése megtervezésének kezdeményezése a Földtörvény (ZKZ) 3.ea szakasza és a ZUVRAS törvény 9. szakasza alapján

Ha a mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelynek a létesítményei 2017. június 28-án legalább részben azon a területen vannak, amely a döntés alapján nem a Szlovén Köztársaság területének része, az illetékes önkormányzathoz kezdeményezést nyújthat be a községi részletes területrendezési terv elkészítésére a Földtörvény (ZKZ) 3. ea szakasza szerint a ZUVRAS törvény alkalmazásának megkezdésétől számított két éven belül.

A mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelynek a létesítményei 2017. június 28-án legalább részben azon a területen vannak, amely a döntés alapján nem a Szlovén Köztársaság területének része, az illetékes önkormányzathoz kezdeményezést nyújthat be a községi részletes területrendezési terv elkészítésére a Földtörvény (a továbbiakban: ZKZ) 3. ea szakasza szerint a ZUVRAS törvény alkalmazásának megkezdésétől számított két éven belül.

Tekintet nélkül a Földtörvény (ZKZ) 3. ea szakaszára mezőgazdasági birtok tulajdonosának nem kell teljesítenie az alábbi feltételeket:

• hogy ennek a mezőgazdasági birtoknak a tulajdonosa kötelezően a nyugdíj- és rokkantbiztosítás alanya legyen a nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény 17. szakasza alapján (nem szükséges a Földtörvény [ZKZ) 3. ea szakasza (4) bekezdésének a) pontjában szereplő feltétel];

• hogy az illetékes hatóság a lakóház építésére az építési engedélyt csak a mezőgazdasági létesítmények használatba vételi engedélyének megszerzése után adhatta ki [nem szükséges a Földtörvény (ZKZ) 3. ea szakaszának (9) bekezdésében szereplő feltétel].

A jogosultak a községi részletes területrendezési terv (OPPN) eljárásának megkezdése iránti kérelemmel a Földtörvény (ZKZ) 3. ea szakasza és a ZUVRAS törvény 9. szakasza értelmében az illetékes önkormányzathoz fordulnak.

A községi részletes területrendezési terv elkészítésének költségeit a területrendezést szabályozó törvénnyel összhangban, a jelen szakasz szerinti áttelepítés megtervezése miatt, a Szlovén Köztársaság fedezi.

A kérelmező mentesül az illeték fizetése alól a ZUVRAS törvény 4. szakaszának alapján.

Visszajelzések