Aktivnost Értesítés a mezőgazdasági politika intézkedései megvalósításának és érvényesítésének részbeni vagy teljes megszűntetésére vonatkozó rendkívüli körülményekről (ZUVRAS törvény 10. szakasza)

A kérelmezők, akik a ZUVRAS törvény érvényesítéséig benyújtották a kérelmeket a mezőgazdasági politika intézkedései iránt illetve kiadták nekik a határozatot az eszközökhöz való jogról, részben vagy teljesen megszüntetik a mezőgazdasági politika intézkedések megvalósítását és érvényesítését, amit a Mezőgazdasági Piacok és Vidékfejlesztési Ügynökségnek jelentenek (ARSKTRP).

Kérelem a kivételes körülmények érvényesítése iránt (ZUVRAS törvény 10. szakasz)

 
Kérelem a kivételes körülmények érvényesítése iránt (ZUVRAS törvény 10. szakasz)
A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton

A kérelmezők e törvényi szakasz szerint azok a mezőgazdasági politika intézkedéseire jogosultak, akik a ZUVRAS törvény végrehajtásáig benyújtották a kérelmet a mezőgazdasági politika intézkedései iránt, illetve kiadták számukra a határozatot az eszközökhöz való jogról és a választott bírósági döntés kihat a:

– Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikája intézkedéseinek végrehajthatóságára vagy

– a feltételek és kötelezettségek teljesítésére azokra az intézkedésekre vonatkozóan, amelyekbe


részben vagy egészen bekapcsolódtak, megszüntetik a mezőgazdasági politika intézkedéseinek megvalósítását és végrehajtását, amit a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Piaci és Vidékfejlesztési Ügynökségénél bejelentenek.

A kivételeket a jelen átirat (1) bekezdésének II. fordulatával kapcsolatban azok az előírások fogják meghatározni, amelyek a közvetlen kifizetések sémáját és a Szlovén Köztársaság vidékfejlesztési programja intézkedéseinek megvalósítását szabályozzák a 2014-2020 közötti időszakra. A részletesebb eljárást a kivételes körülményekkel kapcsolatban az az előírás határozza meg, amely a mezőgazdasági politika megvalósítását szabályozza, vagy az az előírás, amely a Szlovén Köztársaság vidékfejlesztési programja megvalósítását szabályozza a 2014 – 2020. közötti időszakra.

A mezőgazdasági politika intézkedések végrehajtásának megszüntetése részben vagy egészen, a jogosultnak a Szlovén Köztársaság iránti pénzügyi vagy egyéb kötelezettségei nélkül történik.

A Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Piacai és Vidékfejlesztési Ügynöksége a »mezőgazdasági politika intézkedései végrehajtásának részben vagy egészben történő megszüntetése iránti kérelem« mintáját az átirattal együtt továbbítja azoknak a kérelmezőknek, akik érvényesíthetik a kivételes körülményeket a ZUVRAS törvény 10. szakasza alapján. A kérelmező a kitöltött kérelmet, attól a naptól amikor ezt megteheti, 15 munkanapon belül vissza kell, hogy küldje, mégpedig ajánlott levélben az alábbi címre: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Ha a kérelmező az átiratot a »mezőgazdasági politika intézkedései végrehajtásának részben vagy egészben történő megszüntetése iránti kérelem« nyomtatványát 2018. március 31-ig nem kapja meg, forduljon a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Piacai és Vidékfejlesztési Ügynökséghez, amely majd utólagosan továbbítja számára a kérelem nyomtatványát.

Visszajelzések