HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: A mezőgazdasági földterületek megvásárlása vagy haszonbérbe vétele a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (2) bekezdése alapján

Ha Ön olyan mezőgazdasági birtok vagy földterület tulajdonosa, amely a döntést követően nem a Szlovén Köztársaság területének része, 2022. december 31-ig megveheti vagy haszonbérbe veheti a mezőgazdasági földterületeket annak a közigazgatási egységnek a területén, amelyen 2017. június 28-án az állandó lakhelye volt, vagy a közvetlen szomszédos közigazgatási egység területén, legfeljebb a mezőgazdasági földek ugyanakkora területéig, amelyekre a mezőgazdasági politika intézkedéseit érvényesítette a 2017-es évben.

A mezőgazdasági birtoknak az a tulajdonosa, aki a Szlovén Köztársaság állampolgára és a 2017-es évre szóló összesített kérelem alapján érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit, benyújthatja a kérelmet mezőgazdasági földek megvétele vagy haszonbérbe vétele iránt legfeljebb a mezőgazdasági földek egyenlő területének nagyságáig, amelyre ő maga is érvényesítette a mezőgazdasági politika intézkedéseit.

A mezőgazdasági földterületek vételére vagy bérlésére vonatkozó kérelem (a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (2) bekezdése)

A kérelmező kitöltött kérelmet kell, hogy benyújtson a mezőgazdasági földterületek megvásárlása vagy bérlése iránt [a ZUVRAS törvény 6. szakaszának (2) bekezdése] és mellékelnie kell azoknak a mezőgazdasági földterületeknek az adatait tartalmazó bizonyítékokat, amelyekre mint a mezőgazdasági birtokos a 2017. évre vonatkozó összesített kérelemben végrehajtotta a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit és a döntőbíróság ítélete alapján ezek a földterületek nem képezik többé a Szlovén Köztársaság területének részét (a kataszteri önkormányzata kódja és neve, helyrajzi szám valamint a földterület mérete).
A benyújtás lehetséges módjai:
  • személyesen

Azokat a mezőgazdasági földterületeket magában foglaló mezőgazdasági birtok tulajdonosa, amelyekre érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit a 2017-es évre vonatkozó összesített kérelem alapján és azok a földterületek a döntés alapján nem képezik a Szlovén Köztársaság területének részét, 2022. december 31-ig megveheti vagy haszonbérbe veheti anélkül, hogy azt előzőleg közzé tették volna a hirdetőtáblán.

A mezőgazdasági földterületeket annak a közigazgatási egységnek a területén vehet vagy haszonbérbe vehet, amelyen 2017. június 28-án a bejelentett állandó lakhelye volt vagy a közvetlenül szomszédos közigazgatási egység területén. A terület, amelyet megvehet vagy haszonbérbe vehet a teljes terjedelmében nem haladhatja meg azoknak a területeknek a nagyságát, amelyekre érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit a 2017. évre vonatkozó összesített kérelem alapján és a választott bíróság döntése alapján többé nem a Szlovén Köztársaság területének része.

A jogosultak a mezőgazdasági földterületek megszerzése iránti kérelmet az illetékes közigazgatási egységnél nyújtják be és ugyanakkor be kell mutatniuk az adatokkal ellátott bizonyítékokat a mezőgazdasági földterületek méretéről, amelyekre mint a mezőgazdasági birtok tulajdonosa a 2017. évre vonatkozó összesített kérelem alapján érvényesítette a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági politikájának intézkedéseit és a választott bíróság döntésének alapján azok a területek már nem képezik SzlK területének részét (az ingatlan-nyilvántartó község kódja és neve, helyrajzi szám és telek területe).

Az illetékes közigazgatási egység a mezőgazdasági földterületeket szabályozó törvénnyel összhangban kiadja a határozatot, hogy nem szükséges a jogügylet jóváhagyása.

Visszajelzések