Aktivnost Kártérítés halászati felszerelésen, illetve vízi járművön keletkezett anyagi kárért a ZUVRAS törvény 14. szakasza alapján

Ha a kereskedelmi halászati engedély tulajdonosa és a halászat végzése során a tengeren, amely (a választott bírósági döntéssel összhangban) a Szlovén Köztársaság szuverenitása alá tartozik, anyagi kárt szenved a halászati felszerelésen illetve a halászhajón, amelyet idegen vízi jármű okozott, jogosult a kártérítésre a keletkezett kár mértékéig.

A jogosult személy jogosult a törvény alkalmazásának kezdetétől számított két éven belül okozott kár megtérítésére.

Az anyagi kárért való kártérítést a halászatban alkalmazandó de minimis állami támogatás szabályai szerint fizetik ki.

A halászati eszközökön illetve vízi járműveken keletkezett anyagi kárral kapcsolatos kártérítés kifizetése iránti kérelmet a lakhely illetve székhely szerinti helyileg illetékes közigazgatási egységnél kell benyújtani. Típusnyomtatvány nem létezik.

A jogosult a kérelemhez mellékeli:

- a nyilatkozatot arról, hogy a keletkezett kárt bejelentette a rendőrségen, a halászati felügyelőnek vagy a tengerészetért illetékes igazgatóságnak, valamint

- a nyilatkozatot a megtérített kár mértékéről, ha az engedély tulajdonosának más jogcímen megtérítették a kárát.

A kérelemről a halászatért illetékes minisztérium dönt. Ha a kár egy részét már más jogcímen megtérítették, a kártérítés kifizetése annyival csökken.

Visszajelzések