HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Óvodák és gyermekvédelem: Az óvoda csökkentett fizetésének támogatása

Az óvodafizetés magasságának megállapítása tekintettel a szülők jövedelmi osztályára.

Az óvoda csökkentett fizetésének támogatását a szülők azok a gyermekek után igényelhetik, akik nyilvános óvodákba, koncesszióval rendelkező vagy a községi költségvetésből támogatott magánóvodákba vannak bevonva.

Az óvoda csökkentett fizetésének támogatása iránti jog meghosszabbításának kérelmét 2018.12.1. után nem kell benyújtani, hiszen a szociális munkaközpontok hivatalból döntenek a további jogosultságról. Ha a jogot először igényli, még mindig kérelmet kell benyújtani!

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev/ Kérelem a közeszközök ből eredő jog ok érvényesítésére

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Obrazec za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev/Formanyomtatvány adatváltozás közlésére közpénzekből eredő jogok érvényesítésekor

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Az iskola előtti nevelési programok támogatására nyilvános eszközökből azok a gyermekek szülei jogosultak, akiknek az állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban van bejelentve, illetve legalább egyik szülőnek az ideiglenes lakóhelye itt van bejelentve és egyben jövedelemadó köteles.

Az óvoda csökkentett fizetésének támogatása iránti kérelmet az illetékes Munkaügyi Központon kell benyújtani az Egységes kérelem a közeszközökből eredő jogok érvényesítésére c. formanyomtatványon abban a hónapban, amely után a gyermek elkezdi látogatni az óvodát.

Ha a támogatás iránti jog 2018 decemberében vagy később jár le, 2018.12.1-től nem kell többet kérelemet benyújtani, hiszen a szociális munkaközpontok hivatalból döntenek a további jogosultságról.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a jogot először igényli, még mindig kérelmet kell benyújtani!

Az óvodafizetés magasságát annak a nevelési program árának százalékaként fejezzük ki, amelybe a gyermek be van vonva. Skála szerint határozzuk meg, amely a szülőket 9 jövedelmi osztályba sorolja, tekintettel a személy átlag havi jövedelmére, amely a nettó havi jövedelemtől számított %-ban van kifejezve.

Jövedelmi osztály

Átlag havi fizetés személyenként

A szülők fizetése (%-ban a program árától)

1

191,40 euróig

fel vannak mentve a fizetés alól

2

191,41 euró felett 319,01 euróig

10 %

3

(319,02 euró felett 382,82 euróig

20 %

4

382,83 euró felett 446,62 euróig

30 %

5

446,63 euró felett 563,60 euróig

35 %

6

563,61 euró felett 680,56 euróig

43 %

7

668,54 euró felett 871,97 euróig

53 %

8

871,98 euró felett 1052,75 euróig

66 %

9

1052,76 euró felett

77 %

Azok a szülők, akik nem érvényesítik a csökkentett óvodafizetés jogát, a program árának 77 %-át fizetik.

Azok a szülők, akiknek az óvodába két vagy több gyermekük van bevonva, a kisebb gyermekért a nevelési program árának 30 %-át fizetik, minden további gyermek után pedig fel vannak mentve a fizetés alól.


A nevelt gyermekek fel vannak mentve az óvoda fizetése alól, a program árát teljes egészében az a község fizeti, ahol a nevelt gyermeknek az állandó lakóhelye van. A fizetés alóli felmentésre irányuló kérelmet a nevelőszülő nyújtja be.

Visszajelzések