Család, gyermekek, házasság Óvodák és gyermekvédelem

Hány évesen lehet a gyermeket először beiratni az óvodába, ki jogosult pénzbeli támogatásra az óvoda fizetésének csökkentésekor...

A gyermek beíratása az óvodába

A 11 hónapnál idősebb gyermeket bármikor évközben beírathatja az óvodába.

Az óvoda csökkentett fizetésének támogatása

Az óvodafizetés magasságának megállapítása tekintettel a szülők jövedelmi osztályára.

Visszajelzések