Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc upravnih enot

Z vlogo državljan zaprosi za potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi upravna enota (npr. potrdilo o registraciji društva, potrdilo o zaščiteni kmetiji, potrdilo o opisnih podatkih o stavbi ali drugo).

Istruzioni

Po prijavi z digitalno identiteto se nekateri vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Potrdilo prejmete na način, kot ga izberete v procesu oddaje vloge (v koraku Izbira vročanja odločitve - ali na fizični naslov, ki je evidentiran kot vaš naslov za vročanje, ali na varen elektronski predal ali na navaden elektronski naslov). 

Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Brezplačno
Gratis
Istruzioni
  • Vlogo oddate ustno na upravni enoti.
  • Potrdilo prejmete praviloma istega dne, ko ste potrdilo oziroma drugo listino zahtevali, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.
  • Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.
Spese della procedura
Causale Costo
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Brezplačno
Gratis
Commenti