Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za spremembo osebnega imena

Z vlogo lahko polnoletni državljan oziroma zakoniti zastopnik ali skrbnik mladoletne osebe zaprosi za spremembo osebnega imena.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec  prenesejo samodejno.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Odločbo o spremembi osebnega imena prejmete po pošti na vaš naslov za vročanje.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Če vlogo oddajate zase, morate priložiti:

  • potrdilo o nekaznovanju, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje
  • potrdilo, da niste v kazenskem postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče.

Če navedenih potrdil ne predložite, jih po uradni dolžnosti pridobi organ, ki odloča o spremembi.

Če prebivate v tujini, morate priložiti potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa države prebivanja.

Če vlogo oddajate za mladoletnega otroka, morate priložiti še:

  • soglasje drugega od staršev ali soglasje pristojnega centra za socialno delo (če ste skrbnik)
  • če soglasja enega od staršev ni, je potrebno priložiti odločbo sodišča o utemeljenosti zahtevka
  • če je otrok že dopolnil 9 let, morate priložiti tudi soglasje otroka.
Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba osebnega imena (prva) (elektronska vloga)
54,40 €
Sprememba osebnega imena (vsaka naslednja) (elektronska vloga)
108,80 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec oddate osebno na katerikoli upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Per presentare la domanda necessitate di

Če vlogo oddajate zase, morate priložiti:

  • potrdilo o nekaznovanju, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje
  • potrdilo, da niste v kazenskem postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče.

Če navedenih potrdil ne predložite, jih po uradni dolžnosti pridobi organ, ki odloča o spremembi.

Če prebivate v tujini, morate priložiti potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa države prebivanja.

Če vlogo oddajate za mladoletnega otroka, morate priložiti še:

  • soglasje drugega od staršev ali soglasje pristojnega centra za socialno delo (če ste skrbnik)
  • če soglasja enega od staršev ni, je potrebno priložiti odločbo sodišča o utemeljenosti zahtevka
  • če je otrok že dopolnil 9 let, morate priložiti tudi soglasje otroka.
Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba osebnega imena (vsaka naslednja)
109,30 €
Sprememba osebnega imena (prva)
54,90 €
Commenti