Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.

Istruzioni

Izpolnjeno zahtevo lahko oddajte na pristojnem organu:

  • na občino, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba
  • Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče, na katerem boste izvedli odstranitev zahtevnega in manjzahtevnega objekta, ki je od sosednje nepremičnine oddaljen več kot 1 meter ali pričeli z odpravo posledic naravnih nesreč, ko se vzpostavi prvotno stanje.
Spese della procedura
Causale Costo
Prijava začetka gradnje
4,50 €
Istruzioni

Izpolnjeno zahtevo lahko oddajte na pristojnem organu:

  • na občino, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba
  • Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče, na katerem boste izvedli odstranitev zahtevnega in manjzahtevnega objekta, ki je od sosednje nepremičnine oddaljen več kot 1 meter ali pričeli z odpravo posledic naravnih nesreč, ko se vzpostavi prvotno stanje.
Spese della procedura
Causale Costo
Prijava začetka gradnje
4,50 €
Commenti