Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društvaje pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva.

Istruzioni

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Za vlogo se plača upravna taksa, za plačilo takse bo upravna enota izdala plačilni nalog.

Per presentare la domanda necessitate di

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Istruzioni

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva poda zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Ob oddaji vloge se plača tudi upravna taksa.

Per presentare la domanda necessitate di

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Commenti