Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za registracijo spojitve društva

Za registracijo spojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec pošlje zastopnik novega društva upravni enoti, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

Per presentare la domanda necessitate di
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi društev,
  • zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva,
  • en izvod temeljnega akta društva,
  • podatke o zastopniku društva,
  • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.
Spese della procedura
Causale Costo
Pripojitev / spojitev društev
22,60 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloži zastopnik novega društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

Per presentare la domanda necessitate di
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi društev,
  • zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva,
  • en izvod temeljnega akta društva,
  • podatke o zastopniku društva,
  • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.
Spese della procedura
Causale Costo
Pripojitev / spojitev društev
22,60 €
Commenti