Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za registracijo pripojitve društva

Za registracijo pripojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

Istruzioni

Vlogo za registracijo pripojitve društva (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

Per presentare la domanda necessitate di
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi.
Spese della procedura
Causale Costo
Pripojitev / spojitev društev
22,60 €
Istruzioni

Vlogo za registracijo pripojitve društva (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

 

 

 

Per presentare la domanda necessitate di
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi.
Spese della procedura
Causale Costo
Pripojitev / spojitev društev
22,60 €
Commenti