Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za registracijo podružnice tujega društva

Za registracijo podružnice tujega društva je pristojna upravna enota, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Istruzioni

Vlogo za registracijo podružnice tujega društva pošlje tuje društvo upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega morajo biti razvidni ime, sedež in zastopnik tujega društva,
 • če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, priložite pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z vsemi zahtevanimi podatki (ime, sedež, zastopnik) in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu,
 • temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje in financiranje tujega društva ter način delovanja in dejavnost društva v Republiki Sloveniji,
 • odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • podatke o zastopniku tujega društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča).

Listine, sestavljene v tujem jeziku, morate predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.

Spese della procedura
Causale Costo
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 €
Istruzioni

Vlogo za registracijo podružnice tujega društva poda tuje društvo na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega morajo biti razvidni ime, sedež in zastopnik tujega društva,
 • če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, priložite pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z vsemi zahtevanimi podatki (ime, sedež, zastopnik) in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu,
 • temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje in financiranje tujega društva ter način delovanja in dejavnost društva v Republiki Sloveniji,
 • odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • podatke o zastopniku tujega društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča).

Listine, sestavljene v tujem jeziku, morate predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.

Spese della procedura
Causale Costo
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 €
Commenti