Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaOpozorilo lastnika oz. solastnika glede prijave na naslovu

Kot lastnik ali solastnik dela stavbe na določenem naslovu lahko sporočite, da ne soglašate s prijavo prebivališča točno določenemu posamezniku ali na splošno nikomur.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Obrazec dopolnite s točnimi podatki naslova nepremičnine katere lastnik ste in na katerem ne soglašate s prijavo (ulica, hišna številka, pošta in kraj). Opozorilo lastnika oziroma solastnika glede prijave na naslovu lahko podate na kateri koli upravni enoti v RS.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Če ste lastnik ali solastnik nepremičnine, ki ni vpisana v Zemljiško knjigo, morate v postopku oddaje vloge priložiti optično prebrano dokazilo o lastništvu (npr. kupoprodajno pogodbo).

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Opozorilo lastnika oziroma solastnika prijave glede prijave na naslovu lahko podate na kateri koli upravni enoti v RS.

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti