Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva za izdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja (9A)

Investitor na občino, na katerem območju se nahaja nameravana gradnja vloži zahtevo za pridobitev mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.

Istruzioni

Glede na zahtevnost in vrsto nameravane gradnje se zahtevi priloži:

  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO), 
  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) ali
  • projektno dokumentacijo za odstranitev objekta (PZO).
Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti