Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za določitev, spremembo ali prenehanje elektronskega naslova za vročanje

Posameznik ima poleg določitve naslova za vročanje (ki predstavlja naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča in ga sestavljajo občina, naselje, ulica s hišno številko in dodatkom ter številka stanovanja), možnost določitve elektronskega naslova za vročanje. Naslov za elektronsko vročanje je lahko le en elektronski naslov za vročanje in kontaktna številka mobilnega telefona.

Istruzioni
  • Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Obrazec dopolnite z verodostojnimi podatki za elektronsko vročanje (elektronski naslov in št. mobilnega telefona). 
Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni
  • Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na katerokoli upravno enoto, oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov katerekoli upravne enote.
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni
  • Vlogo za določitev elektronskega naslova za vročanje lahko podate na kateri koli upravni enoti v RS ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini.
  • Obrazec vam referent izpolni sam. Vaša dolžnost je pregledati izpolnjen obrazec in ga, če se z njim strinjate, podpisati. Navesti morate verodostojne podatke (elektronski naslov in št. mobilnega telefona).
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti