Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za potrdilo o potomcih

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vaših živih potomcih (priimek in ime, EMŠO, naslov), razen podatkov o potomcih, ki s starši niso povezani preko EMŠO oziroma niso vpisani v matični register v Republiki Sloveniji (npr. v primeru, ko je otrok tujec, ki ni bil rojen v Republiki Sloveniji)

Istruzioni

Naslov otroka na potrdilu je naveden v primerih, ko:

  • gre za mladoletne osebe,
  • je polnoletni osebi podaljšana roditeljska pravica čez polnoletnost,
  • je polnoletni osebi popolno odvzeta poslovna sposobnost,
  • je polnoletna oseba postavljena pod skrbništvo po Družinskem zakoniku (popolno skrbništvo).

Naslov otroka na potrdilu pa ni naveden v primerih, ko:

  • gre za polnoletne osebe,
  • je polnoletni osebi delno odvzeta poslovna sposobnost,
  • je polnoletna oseba postavljena pod skrbništvo po Družinskem zakoniku (delno skrbništvo),
  • mladoletna oseba sklene zakonsko zvezo pred polnoletnostjo,
  • mladoletna oseba sklene partnersko zvezo pred polnoletnostjo, 
  • mladoletna oseba postane roditelj pred polnoletnostjo.
Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti