Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za prijavo letnega pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov

Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.

Istruzioni

Za vsako vrsto pridelka (mošt, vino,...) in za vsako sorto ali zvrst izpolnite svoj obrazec

V naslovu obrazca ustrezno prekrižate kvadratek pred vrsto pridelka, ki ga prijavljate;

- vpišete sorta mošta, vina, ki ga prijavljate, pridelana in izgubljena količina (v litrih);

- vpišete način porabe tropin in droži, ki so nastale pri pridelavi pridelka, ki ga prijavljate;

- "Prijavljen pridelek je pridelan iz naslednjih pridelkov": -

- v primeru prijave vina, brez predhodne prijave mošta,  pod šifro vhodnega pridelka vpišete posamezne šifre grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, iz katerega se je pridelalo vino, ki  ga prijavljate; v tretjo kolono tabele vpišete količino grozdja, uporabljenega pri pridelavi prijavljenega vina;

-- v drugih primerih vedno vpišete šifro tistega pridelka iz katerega je bil pridelek/proizvod, ki ga prijavljate, neposredno pridelan;

-- če prijavljate kupljen pridelek, ne vpišete šifre vhodnega pridelka, ampak v drugo kolono tabele vpišete številko spremnice kupljenega pridelka; v tretjo kolono vpišete količina vhodnega pridelka; -

- če  hkrati prijavljate pridelek grozdja in mošta oz. vina, šifre pridelka grozdja še ni; zato v prvo kolono namesto šifre vhodnega pridelka vpišete zaporedno št. obrazca in zaporedno št. pridelka grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, pod katero je vpisan pridelek grozdja iz katerega je mošt oz. vino, ki ga prijavljate na tem obrazcu.

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko podpišete in pošljete na pristojno upravno enoto.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Prijava letnega pridelka grozdja, mošta, vina
Gratis
Istruzioni

Za vsako vrsto pridelka (mošt, vino,...) in za vsako sorto ali zvrst izpolnite svoj obrazec

V naslovu obrazca ustrezno prekrižate kvadratek pred vrsto pridelka, ki ga prijavljate;

- vpišete sorta mošta, vina, ki ga prijavljate, pridelana in izgubljena količina (v litrih);

- vpišete način porabe tropin in droži, ki so nastale pri pridelavi pridelka, ki ga prijavljate;

- "Prijavljen pridelek je pridelan iz naslednjih pridelkov": -

- v primeru prijave vina, brez predhodne prijave mošta,  pod šifro vhodnega pridelka vpišete posamezne šifre grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, iz katerega se je pridelalo vino, ki  ga prijavljate; v tretjo kolono tabele vpišete količino grozdja, uporabljenega pri pridelavi prijavljenega vina;

-- v drugih primerih vedno vpišete šifro tistega pridelka iz katerega je bil pridelek/proizvod, ki ga prijavljate, neposredno pridelan;

-- če prijavljate kupljen pridelek, ne vpišete šifre vhodnega pridelka, ampak v drugo kolono tabele vpišete številko spremnice kupljenega pridelka; v tretjo kolono vpišete količina vhodnega pridelka; -

- če  hkrati prijavljate pridelek grozdja in mošta oz. vina, šifre pridelka grozdja še ni; zato v prvo kolono namesto šifre vhodnega pridelka vpišete zaporedno št. obrazca in zaporedno št. pridelka grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, pod katero je vpisan pridelek grozdja iz katerega je mošt oz. vino, ki ga prijavljate na tem obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Prijava letnega pridelka grozdja, mošta, vina
Gratis
Istruzioni

Za vsako vrsto pridelka (mošt, vino,...) in za vsako sorto ali zvrst izpolnite svoj obrazec

V naslovu obrazca ustrezno prekrižate kvadratek pred vrsto pridelka, ki ga prijavljate;

- vpišete sorta mošta, vina, ki ga prijavljate, pridelana in izgubljena količina (v litrih);

- vpišete način porabe tropin in droži, ki so nastale pri pridelavi pridelka, ki ga prijavljate;

- "Prijavljen pridelek je pridelan iz naslednjih pridelkov": -

- v primeru prijave vina, brez predhodne prijave mošta,  pod šifro vhodnega pridelka vpišete posamezne šifre grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, iz katerega se je pridelalo vino, ki  ga prijavljate; v tretjo kolono tabele vpišete količino grozdja, uporabljenega pri pridelavi prijavljenega vina;

-- v drugih primerih vedno vpišete šifro tistega pridelka iz katerega je bil pridelek/proizvod, ki ga prijavljate, neposredno pridelan;

-- če prijavljate kupljen pridelek, ne vpišete šifre vhodnega pridelka, ampak v drugo kolono tabele vpišete številko spremnice kupljenega pridelka; v tretjo kolono vpišete količina vhodnega pridelka; -

- če  hkrati prijavljate pridelek grozdja in mošta oz. vina, šifre pridelka grozdja še ni; zato v prvo kolono namesto šifre vhodnega pridelka vpišete zaporedno št. obrazca in zaporedno št. pridelka grozdja iz obrazca Prijava letnega pridelka grozdja, pod katero je vpisan pridelek grozdja iz katerega je mošt oz. vino, ki ga prijavljate na tem obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Prijava letnega pridelka grozdja, mošta, vina
Gratis
Commenti