Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPriglasitev podatkov o pridelovalcu v register pridelovalcev grozdja in vina

Vloga se uporablja za vpis osebnih podatkov o pridelovalcu, podatka o lokacijah, kjer kot pridelovalec vršite dejavnost pridelave vina in podatkov o dejavnostih, s katerimi se ukvarjate.

Istruzioni
  • vpišete osebne podatke pridelovalca,
  • če se dejavnost iz 3. točke obrazca vrši na lokaciji, ki je različna od stalnega prebivališča oziroma sedeža firme, se naslov te lokacije vpiše v rubriko 2 in se navede dejavnosti, ki se vršijo na tem naslovu (zaporedne številke iz 3. točke obrazca),
  •  v register se pridelovalec lahko vpišete za eno ali več naštetih dejavnosti - ustrezno se obkroži številka pred dejavnostjo oziroma dejavnostmi, s katerimi se kot pridelovalec ukvarjate in se želite zanje registrirati.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti