IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaVloga za preklic subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Dijaki in študenti lahko obstoječo vlogo za tekoče šolsko oziroma študijsko leto prekličete, če subvencionirane vozovnice ne potrebujete več.

Istruzioni

Za preklic obstoječe vloge in vozovnice oddate vlogo za preklic subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Vlogo lahko oddate le, če je na vlogo vezana veljavna mesečna vozovnica ali če veljavne vozovnice ni.
 
Iz prikazanega seznama veljavnih vlog za tekoče leto izberete tisto, ki jo želite preklicati. Če seznam ni prikazan, lahko nadaljujete z oddajo nove vloge ali postopek prekinete.

V kolikor imate na podlagi veljavne vloge, ki jo želite preklicati, še veljavno mesečno subvencionirano vozovnico, bo preklic vloge veljal po preteku veljavnosti vozovnice, to je od prvega dne naslednjega meseca. Vloge za preklic vozovnice ne morete oddati, če so na podlagi obstoječe vloge izdane  letne vozovnice. V tem primeru preklic lahko uredite le na prodajnih mestih prevoznikov.


V kolikor so na izbrani vlogi navedena opozorila, da vloga ni ustrezna, upoštevajte navodila pri izpolnjevanju vloge.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Preklic obstoječe vloge in vozovnice uredite na prodajnem mestu prevoznika. Predložite osebni dokument in veljavno IJPP kartico.

V kolikor je na vlogo vezana veljavna mesečna subvencionirana vozovnica, se ta prekliče z zadnjim dnem v mesecu preklica vozovnice. Vračilo kupnine vam ne pripada.

V kolikor je na vlogo vezana polletna ali letna subvencionirana vozovnica, se ta prekliče z zadnjim dnem v mesecu preklica vozovnice. Upravičencu pripada sorazmerni delež neizkoriščene kupnine.

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti