Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva vojnega invalida za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije in oskrbnine

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do poklicne rehabilitacije in oskrbnine.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnite skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
  • skenirano potrdilo o šolski izobrazbi,
  • skenirano potrdilo o prejemkih vložnika, zakonca in vzdrževanih družinskih članov (plača, dividende, štipendija in drugo),
  • skenirano potrdilo o šolanju vložnika, vzdrževanih družinskih članov

Ostale podatke organ pridobi sam. Prilogam priložite tudi privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost (obrazec je priložen).

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
  • potrdilo o šolski izobrazbi,
  • potrdilo o prejemkih vložnika, zakonca in vzdrževanih družinskih članov (plača, dividende, štipendija in drugo),
  • potrdilo o šolanju vložnika, vzdrževanih družinskih članov

Ostale podatke organ pridobi sam. Prilogam priložite tudi privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost (obrazec je priložen).

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
  • potrdilo o šolski izobrazbi,
  • potrdilo o prejemkih vložnika, zakonca in vzdrževanih družinskih članov (plača, dividende, štipendija in drugo),
  • potrdilo o šolanju vložnika, vzdrževanih družinskih članov

Ostale podatke organ pridobi sam. Prilogam priložite tudi privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost (obrazec je priložen).

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti