Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do povračila potnih stroškov, kadar vas upravna enota ali ministrstvo pošlje v drugi kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo, za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kot tudi stroškov spremljevalca, če imate pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ali vam je spremljevalec določen.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnite skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
 • skeniran izvod dokazila o potnih stroških,
 • skeniran izvod dokazila o stroških prehrane in nastanitve,
 • skeniran izvod dokazila o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • skeniran izvod dokazila o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o potnih stroških,
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve,
 • dokazilo o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o potnih stroških,
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve,
 • dokazilo o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti