Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo

Vojni veterani lahko s to vlogo uveljavite priznanje dodatka za pomoč in postrežbo, ko ga ne morete uveljaviti po drugih predpisih.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti