Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava k splošni maturi

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želite prijaviti k opravljanju splošne mature.

Istruzioni

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavite na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature.

T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljate posamezni predmet splošne mature, imate naslednje možnosti:

  • prijavo pošljete na šolo po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo,
  • prijavo pošljete na Državni izpitni center, ki vam nato določi šolo za opravljanje mature.
  • prijavo pošljete na gimnazijo, ki ste jo nekoč
    obiskovali oziroma na kateri ste že bili vključeni v izobraževalni program, vendar ga niste uspeli dokončati.

Navodila so priložena obrazcu.

Modulo
Per presentare la domanda necessitate di

Za kandidate, ki nimate statusa dijaka ali se na maturo prijavljate kot »21-letniki« je opravljanje maturitetnih izpitov plačljivo. V pripeti datoteki je objavljena cena maturitetnega izpita v tem primeru.

V drugi pripeti datoteki so navedene dodatne informacije glede postopka prijave za »21-letnike«.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavite na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature.

T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljate posamezni predmet splošne mature, imate naslednje možnosti:

  • prijavo oddate na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo;
  • prijavo oddate na Državnem izpitnem centru, ki vam nato določi šolo za opravljanje mature;
  • prijavo oddate na gimnaziji, ki ste jo nekoč
    obiskovali oziroma na kateri ste že bili vključeni v izobraževalni program, vendar ga niste uspeli dokončati.

Navodila so priložena obrazcu.

Modulo
Per presentare la domanda necessitate di

Za kandidate, ki nimate statusa dijaka ali se na maturo prijavljate kot »21-letniki« je opravljanje maturitetnih izpitov plačljivo. V pripeti datoteki je objavljena cena maturitetnega izpita v tem primeru. 

V drugi pripeti datoteki so navedene dodatne informacije glede postopka prijave za »21-letnike«.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti