Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaOdjava od splošne mature - izpita (ITA)

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od splošne mature ali iz posameznega izpita iz predmeta splošne mature.

Istruzioni

Kandidat se odjavi od splošne mature ali od opravljanja posameznega izpita splošne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ne odjavi od splošne mature v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje do začetka izpitnega roka, dokazila o upravičenih razlogih pa šolski maturitetni komisiji posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po začetku izpitnega roka.

Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne odjavi posameznega izpita splošne mature v roku, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če se kandidat ne odjavi v roku in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in je pri teh predmetih neocenjen.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidat se  odjavi od splošne mature ali od opravljanja posameznega izpita splošne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ne odjavi od splošne mature v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje do začetka izpitnega roka, dokazila o upravičenih razlogih pa šolski maturitetni komisiji posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po začetku izpitnega roka.

Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne odjavi posameznega izpita splošne mature v roku, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če se kandidat ne odjavi v roku in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in je pri teh predmetih neocenjen.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti