Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPredprijava k splošni maturi/Előzetes jelentkezés általános érettségi vizsgára

Predprijava k splošni maturi ne velja kot prijava. K splošni maturi se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem. Predprijava je obvezna za kandidate, ki imajo status dijaka.

Istruzioni

Kandidat pošlje predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo pošlje na šolo, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidat odda predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo odda na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

 

 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti