Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava za vpis v maturitetni tečaj/Iscrizione al corso di maturità

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo vpisati v maturitetni tečaj.

Istruzioni

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca su natančno preberete Razpis za vpis.
Podatke napišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 - 9).
Točni podatki o šoli, programih in izbirnih predmetih, so navedeni v Razpisu za vpis.
Potrdilo izpolni šola in ga ob prijavi v maturitetni tečaj izroči kandidatu. Če je kandidat prijavo prenesel na drugo šolo, mu ta šola izda novo potrdilo na enakem obrazcu.
Podrobnejša navodila so priložena obrazcu.

Per presentare la domanda necessitate di

fotokopija spričevala o zaključnem izpitu
fotokopija spričevala o poklicni maturi
fotokopija spričeval 1., 2. in 3. letnika srednje šole
fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije
fotokopija spričevala zaključnega letnika programa zasebne gimnazije Waldorfska šola

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca su natančno preberete Razpis za vpis.
Podatke napišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 - 9).
Točni podatki o šoli, programih in izbirnih predmetih, so navedeni v Razpisu za vpis.
Potrdilo izpolni šola in ga ob prijavi v maturitetni tečaj izroči kandidatu. Če je kandidat prijavo prenesel na drugo šolo, mu ta šola izda novo potrdilo na enakem obrazcu.
Podrobnejša navodila so priložena obrazcu.

Per presentare la domanda necessitate di

fotokopija spričevala o zaključnem izpitu
fotokopija spričevala o poklicni maturi
fotokopija spričeval 1., 2. in 3. letnika srednje šole
fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije
fotokopija spričevala zaključnega letnika programa zasebne gimnazije Waldorfska šola

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti