Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava za vpis v začetni letnik srednje šole/Jelentkezési lap a közepiskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz

Z vlogo se dijaki vpisujejo v 1. letnik srednje šole.

Istruzioni

Prijavnico za vpis morate oddati v rokih, ki so navedeni v rokovniku za vpis v naslednje šolsko leto. Za poklicno tehniške programe se morate prijaviti v mesecu maju, za ostale programe pa v mesecu aprilu. Vpis v poklicno tehniške programe poteka julija, v ostale programe pa junija. Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

Per presentare la domanda necessitate di

V določenih primerih se poleg prijavnice zahteva še dodatno dokazilo o izpolnjevanju morebitnih posebnih pogojev, kar je odvisno od programa. Vse informacije so razvidne v vsakoletnem razpisu za vpis.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Prijavnico za vpis morate oddati v rokih, ki so navedeni v rokovniku za vpis v naslednje šolsko leto. Za poklicno tehniške programe se morate prijaviti v mesecu maju, za ostale programe pa v mesecu aprilu. Vpis v poklicno tehniške programe poteka julija, v ostale programe pa junija. Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

Per presentare la domanda necessitate di

V določenih primerih se poleg prijavnice zahteva še dodatno dokazilo o izpolnjevanju morebitnih posebnih pogojev, kar je odvisno od programa. Vse informacije so razvidne v vsakoletnem razpisu za vpis.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti