Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po preteku roka za sprejem ponudbe.

Istruzioni
 • Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del
 • Če vlogo vlaga več oseb skupaj, vlogo elektronsko pošlje in podpiše le oseba, ki je s strani ostalih vlagateljev pooblaščena za oddajo vloge (pooblaščenec). Vlagatelj vloge mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge ostalih vlagateljev. Enako velja, če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

 

Primer: Če vlogo vlagata mož in žena skupaj, lahko vlogo elektronsko pošlje in podpiše npr. mož. V tem primeru pri elektronski vlogi označi, da oddaja vlogo kot "pooblaščenec ali zakoniti zastopnik". Pri vložniku - pridobitelju navede podatke zase in za ženo (ime in priimek, naslov), pri čemer za dodatni zapis druge osebe uporabi ikono "DODAJ NOV ZAPIS".  Ob oddaji vloge oz. najkasneje v upravnem postopku pa mora predložiti pisno pooblastilo žene za oddajo vloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
 • skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Spese della procedura
Causale Costo
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,10 €
Istruzioni
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del
Per presentare la domanda necessitate di
 • sklenjena pogodba o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Spese della procedura
Causale Costo
Odobritev pravnega posla
22,60 €
Istruzioni
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del

 

 

Per presentare la domanda necessitate di
 • sklenjena pogodba o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Spese della procedura
Causale Costo
Odobritev pravnega posla
22,60 €
Commenti