Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za preverjanje pogojev ali je fizična oseba kmet oz. samostojni podjetnik posameznik ali kmetijska organizacija

Z vlogo lahko zaprosite za izdajo odločbe, s katero upravna enota prizna status kmeta oz. samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami elektronsko pošljete na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge osebe, na zahtevo katere je postopek preverjanja pogojev začet.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,
   
 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva
Spese della procedura
Causale Costo
Status kmeta - fizična oseba, status kmetijske organizacije (elektronska vloga)
18,10 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami priporočeno pošljete na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,

 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva

 •  
Spese della procedura
Causale Costo
Status kmeta- fizična oseba, status kmetijske organizacije
22,60 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami oddate osebno na upravni enoti, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,
   
 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva
Spese della procedura
Causale Costo
Status kmeta- fizična oseba, status kmetijske organizacije
22,60 €
Commenti