Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva za priznanje veteranskega dodatka

Vojni veterani s to vlogo lahko uveljavljate priznanje veteranskega dodatka, ko delež prejemkov na družinskega člana ne presega osnove za odmero.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

- Priloge pridobi organ oziroma priložite sami, kot je navedeno na vlogi

- Privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di

- Priloge pridobi organ oziroma priložite sami, kot je navedeno na vlogi

- Privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti. Obrazcu priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di

- Priloge pridobi organ oziroma priložite sami, kot je navedeno na vlogi

- Privolitev za pridobitev podatkov, ki štejejo za davčno tajnost

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti