Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks

Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks mora vsebovati podatke in izjave iz 12. člena Zakona o sodnih taksah. Zanj ni predpisan poseben obrazec.

Istruzioni

Predlog mora vsebovati naslednje podatke in izjave:

- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali druge fizične osebe, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost,
- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke,
- podatke o zadevi,
- podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov, o katerih se v Republiki Sloveniji ne vodijo zbirke podatkov (dohodki in premoženje v tujini),
- soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost,
- da so stranka in njeni polnoletni družinski člani, ki so podali soglasje iz prejšnje alineje, seznanjeni s svojimi pravicami s področja varstva osebnih podatkov (iz enajstega odstavka 12.a člena Zakona o sodnih taksah), objavljenimi na spletni strani sodišča, pri katerem stranka vlaga predlog,
- podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.

Če predlog ne vsebuje izjav stranke in njenih polnoletnih družinskih članov iz pete in šeste alineje zgoraj ter podpisov polnoletnih družinskih članov stranke, bo sodišče o predlogu kljub temu odločilo, kar pomeni, da te sestavine niso obvezne, vendar je njihova navedba stranki v korist oziroma stranka z njihovo navedbo skrajša delo sodišča.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Predlog mora vsebovati naslednje podatke in izjave:

- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali druge fizične osebe, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost,
- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke,
- podatke o zadevi,
- podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov, o katerih se v Republiki Sloveniji ne vodijo zbirke podatkov (dohodki in premoženje v tujini),
- soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost,
- da so stranka in njeni polnoletni družinski člani, ki so podali soglasje iz prejšnje alineje, seznanjeni s svojimi pravicami s področja varstva osebnih podatkov (iz enajstega odstavka 12.a člena Zakona o sodnih taksah), objavljenimi na spletni strani sodišča, pri katerem stranka vlaga predlog,
- podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.

Če predlog ne vsebuje izjav stranke in njenih polnoletnih družinskih članov iz pete in šeste alineje zgoraj ter podpisov polnoletnih družinskih članov stranke, bo sodišče o predlogu kljub temu odločilo, kar pomeni, da te sestavine niso obvezne, vendar je njihova navedba stranki v korist oziroma stranka z njihovo navedbo skrajša delo sodišča.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti