IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaZahteva za izdajo predodločbe

Zahtevi za izdajo predodločbe priložite podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Istruzioni

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

  • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
  • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena
Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen (predpisan) obrazec za vložitev predodločbe,
  • podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018) in sier tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanašajo na vsebino zahteve investitorja in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči.
Spese della procedura
Causale Costo
Predodločba za gradbeno dovoljenje - manj zahtevni obkjekti
50,00 €
Predodločba za gradbeno dovoljenje - zahtevni obkjekti
100,00 €
Istruzioni

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

  • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
  • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomen

 

Per presentare la domanda necessitate di

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen (predpisan) obrazec za vložitev predodločbe,
  • podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018) in sicer tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanašajo na vsebino zahteve investitorja in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči.
Spese della procedura
Causale Costo
Predodločba za gradbeno dovoljenje - manj zahtevni obkjekti
50,00 €
Predodločba za gradbeno dovoljenje - zahtevni obkjekti
100,00 €
Istruzioni

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.

Per presentare la domanda necessitate di

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen (predpisan) obrazec za vložitev predodločbe,
  • podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018) in sicer tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanašajo na vsebino zahteve investitorja in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči.
Spese della procedura
Causale Costo
Predodločba za gradbeno dovoljenje - manj zahtevni obkjekti
50,00 €
Predodločba za gradbeno dovoljenje - zahtevni obkjekti
100,00 €
Commenti