Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe

Vložite lahko zahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe.

Istruzioni

Vlogo lahko oddate po elektronski poti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. V tem primeru mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vlogo lahko v pisni obliki pošljete po pošti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vlogo lahko v pisni ali ustni obliki vložite neposredno na upravni enoti, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti