Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri izbrani upravni enoti. Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

Istruzioni

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri katerikoli upravni enoti. Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

Vlogo za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje lahko pošljete po pošti. (Ne pozabite pripisati kontaktni podatek vložnika, telefon in e-poštni naslov.)

Per presentare la domanda necessitate di

Pri oddaji vloge potrebujete fotokopijo evidenčnega kartona vožnje.

Spese della procedura
Causale Costo
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje
22,60 €
Istruzioni

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri katerikoli upravni enoti. Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

 

Per presentare la domanda necessitate di

Pri oddaji vloge potrebujete fotokopijo evidenčnega kartona vožnje.

Spese della procedura
Causale Costo
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje
22,60 €
Commenti