DomandaVloga za zahtevo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj/ Domanda di indennizzo

per via postale

CMS-IT: Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Istruzioni

Compilate il modulo e inviatelo tramite posta all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei destinatari delle domande.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis

personale

CMS-IT: Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Istruzioni

Compilate il modulo e presentatelo personalmente all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei beneficiari delle domande.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti