Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaOveritev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Istruzioni

Če želite overiti svoj lastnoročni podpis, morate pred uradno osebo podpisati listino ali priznati podpis na listini kot svoj.

 

Če želite overiti prepis ali kopijo, uradna oseba najprej skrbno preveri prepis ali kopijo dokumenta z izvirno listino. Če se prepis ali kopija v celoti ujemata z izvirnikom, ju s potrdilom overi in overitev vpiše v evidenco.

 

Overitev lahko opravite na katerikoli upravni enoti.

Per presentare la domanda necessitate di

Pred overitvijo morate z osebnim dokumentom, ki je opremljen s fotografijo, izkazati svojo istovetnost.

Spese della procedura
Causale Costo
Overitev podpisa, prepisa ali kopije
3,00 €
Commenti