Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (za slovenske izseljence in njihove potomce)

Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobijo tudi osebe, ki so dopolnile starost 18 let, če njihov sprejem koristi državi zaradi nacionalnih razlogov. Obstoj nacionalnih razlogov za naturalizacijo Slovencev, ki živijo izven slovenskih meja, ugotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Istruzioni

Osnovni pogoj za uvedbo postopka za sprejem v slovensko državljanstvo je vložitev prošnje, da kot oseba slovenske narodnosti želite pridobiti slovensko državljanstvo iz nacionalnih razlogov.

Vlogo je mogoče vložiti pri diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, v Sloveniji pa pri upravnih enotah ali neposredno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Podrobna navodila za vložitev vloge so v pripeti datoteki.

 

Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi je potrebno priložiti obširen življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev.

Seznam potrebnih dokazil je v pripeti datoteki oziroma v Navodilih za oddajo vloge.

Izpolnjevanje nekaterih pogojev dokazujete sami s predloženimi listinami, ostale pogoje ugotavlja Ministrstvo za notranje zadeve po uradni dolžnosti.

Spese della procedura
Causale Costo
Sprejem v državljanstvo - brez zagotovila
185,70 €
Commenti