Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (izredna naturalizacija)

Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobijo tudi osebe, ki so dopolnile starost 18 let, če njihov sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živijo v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in imajo urejen status tujca ter izpolnjujejo druge pogoje iz Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Izjemoma lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, čeprav ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva njen izjemen prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije.

Istruzioni

Vlogo vložite pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije ali na katerikoli upravni enoti.

Podrobna navodila za vložitev vloge so v pripeti datoteki.

Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi je potrebno priložiti obširen življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev.

Seznam potrebnih dokazil je v pripeti datoteki oziroma v Navodilih za oddajo vloge.

Izpolnjevanje nekaterih pogojev dokazujete sami s predloženimi listinami, ostale pogoje ugotavlja Ministrstvo za notranje zadeve po uradni dolžnosti.

Spese della procedura
Causale Costo
Sprejem v državljanstvo - brez zagotovila
185,70 €
Commenti