Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPridobitev vozniškega dovoljenja

Istruzioni

Vlogo za pridobitev vozniškega dovoljenja osebno oddate na upravni enoti.

Per presentare la domanda necessitate di
  • veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil določene kategorije,
  • potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki ga upravna enota lahko pridobi tudi iz uradnih evidenc,
  • spričevalo o temeljnih kvalifikacijah, če ste poklicni vozniki,
  • fotografijo velikosti 35 x 45 mm,
  • potrdilo o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če želite vozniški izpit za kategorijo F,
  • veljavno tuje vozniško dovoljenje, če ga želite zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
Spese della procedura
Causale Costo
Vozniško dovoljenje - izdaja, zamenjava tujega ter vpis dodatne kategorije
25,85 €
Podaljšanje vozniškega dovoljenja
19,55 €
Podaljšanje vozniškega dovoljenja - mladi voznik
12,25 €
Commenti