Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava k sklenitvi zakonske zveze

Istruzioni

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. Ob prijavi navedeta podatke o pričah.

Per presentare la domanda necessitate di

Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, pri prijavi matičarju predložita:

  • izpiske iz rojstne knjige in
  • potrdilo oziroma obvestilo o državljanstvu,

če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc.

Če v Sloveniji sklepate zakonsko zvezo s tujcem, mora ta predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • potrdilo, da o samskem stanu,
  • potrdilo. da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja),
  • dokaz o državljanstvu (potna listina).

 

Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
  • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev
  • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.  
Spese della procedura
Causale Costo
Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov
170,00 €
Prijava sklenitve zakonske zveze
Gratis
Commenti